24.06.2013
Regulamin konkursu:


1. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która interesuje się modą i jest zainteresowana pracą projektanta.

2. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik przedstawi co najmniej dziesięć projektów (format A4) na sezon wiosna/lato 2014 wraz z propozycją tkaniny.

3. Projekty wraz z danymi kontaktowymi uczestnika (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy) należy składać do końca lipca 2013 roku w sekretariacie siedziby firmy BIALCON w Białej Podlaskiej, przy ul. Celników Polskich 14.

4. Projekty przedstawione przez uczestników nie będą publikowane bądź wykorzystane przez firmę BIALCON w jakikolwiek sposób bez wcześniejszego uzyskania zgody uczestnika.

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 16 sierpnia 2013 roku na stronie internetowej firmy BIALCON www.bialcon.pl oraz naszym profilu na facebook’u www.facebook.com/BIALCON.

6. Nagrodą w konkursie jest miesięczny płatny staż w firmie BIALCON z możliwością zatrudnienia po okresie próby.